Baş səhifə
Xəbərlər
Akademiya
Gömrük Akademiyasının kitabxana fonduna yeni tədris və təlim resursları daxil olub

Gömrük Akademiyasının kitabxana fonduna yeni tədris və təlim resursları daxil olub

Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının kitabxana fonduna yeni tədris və təlim resursları daxil olub.

Daxil olan nəşrlər sırasında“İnsan resurslarının intellektual idarə olunması problemləri: məqalələrin xülasələri, 2022”, “Məsail Quliyev, Əsgər Məmmədov Nizami Gəncəvi: “Nəsihətləri, kəlamları, hikmət və aforizmləri”, “Əsgərov Elxan, Əskərova Nigar və digərləri. Vəkilin cinayət işində müdafiə fəaliyyəti: metodiki vəsait”, “Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti: Məzunlar”, “Nadir Adilov. Müasir beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində uşaq hüquqlarının müdafiəsi: (Nəzəri və praktiki məsələlər)” həmçinin digər tədris və təlim resursları da mövcuddur.

DGKA-nın akademik heyəti və tələbələri daxil olan yeni nəşrləri Akademiyanın kitabxanasından əldə edə bilərlər.