Baş səhifə
Avropa İttifaqının akademik proqramları

Avropa İttifaqının akademik proqramları

Akademiya tələbələri Avropa Komissiyasının Erasmus+ proqramı üzrə keçirilən konfransların proqramı çərçivəsində bir sıra Avropa ölkələrində  Erasmus+un təşviqi, könüllülük, Avropanı anlama, layihə dizaynı, qeyri formal təhsil, fəal vətəndaşlıq (bu əsasən gənclərin sosial fəallığını nəzərdə tutur) və digər mövzular üzrə mühazirələri dinləyir, müxtəlif qrup işi və layihələrin təqdimatında iştirak edirlər.