DGKA - Catalog Site


Fənlər siyahısı

Fənlər kataloqu

Fənlər kataloqunda fənlərə aid mövzu və video tanışlıq çarxı ilə tanış ola bilərsiniz.

Fənin adı Fənin mövzu Qrupu Kredit sayı Fənin Kodu
Latın dili Dil fənləri 3 0211
Xarici dil – 1 Dil fənləri 7 0203
Xarici dil – 2 Dil fənləri 7 0204
Azərbaycan dili Dil fənləri 5 0202
İşgüzar yazışmalar Dil fənləri 3 0214
Azərbaycan tarixi Tarix fənləri 5 0201
İqtisadi fikir tarixi Tarix fənləri 5 0127
Marketinq Marketinq fənləri 4 0115
Risklərin idarə olunması Digər fənlər 4 0252
Qiymət və qiymətləndirmə Digər fənlər 5 0124
İqtisadi coğrafiya Ekologiya və coğrafiya 4 0128
Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Ekologiya və coğrafiya 4 0120
Məhkəmə psixiatriyası Hüquq fənləri 4 248
Vəkilliyin əsasları Hüquq fənləri 4 0246
Mülki müdafiə Digər fənlər 3 0215
Vəkilliyin əsasları Hüquq fənləri 4 0246
Mülki prosesual hüquq Hüquq fənləri 8 0219
Vergi hüququ Hüquq fənləri 4 0245
Kriminalistika Hüquq fənləri 7 0227
Hüquq psixologiyası Hüquq fənləri 4 0244
Sosial təminat qrupu Hüquq fənləri 3 0240
Nəqliyyat hüququ Hüquq fənləri 4 0243
Maliyyə hüququ Hüquq fənləri 3 0238
Bank hüququ Hüquq fənləri 4 0242
Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin əsasları Hüquq fənləri 4 0247
Beynəlxalq xüsusi hüquq Hüquq fənləri 4 0233
Məhkəmə ekspertizası Hüquq fənləri 3 0237
Kommersiya hüququ Hüquq fənləri 3 0232
Mülki hüquq - 2 Hüquq fənləri 8 0218
Cəza icra hüququ Hüquq fənləri 4 0234
Azərbaycanın hüquq tarixi Hüquq fənləri 3 0230
Cinayət hüququ-1 Hüquq fənləri 8 0220
Mülki hüquq-1 Hüquq fənləri 8 0217
Hüquq mühafizə orqanları Hüquq fənləri 3 0241
Ailə hüququ Hüquq fənləri 4 0236
İnsan hüquqları Hüquq fənləri 4 0235
Avropa İttifaqı hüququ Hüquq fənləri 4 0229
Konstitusiya hüququ Hüquq fənləri 7 0216
Hüquq nəzəriyyəsi Hüquq fənləri 7 0231
İqtisadi hüquq Hüquq fənləri 5 0212
Cinayət prosesi-2 Hüquq fənləri 4 0223
Beynəlxalq hüquq-2 Hüquq fənləri 5 0225
Beynəlxalq hüquq-1 Hüquq fənləri 5 0224
Cinayət prosesi-1 Hüquq fənləri 5 0222
İnzibati hüquq Hüquq fənləri 8 0228
Əmək hüququ Hüquq fənləri 8 0226
Ekologiya hüququ Hüquq fənləri 3 0239
Cinayət hüququ-2 Hüquq fənləri 8 0221
İnformatika/İKT İnformasiya və texnologiya fənləri 4 0119
İnformatika/İKT İnformasiya və texnologiya fənləri 5 0118
İqtisadi informatika İnformasiya və texnologiya fənləri 4 0117
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 5 0125
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0140
Dövlətin iqtisadi siyasəti İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0138
Makroiqtisadi təhlilin əsasları İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0137
Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 4 0136
Firmanın iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 4 0126
Mikroiqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 7 0102
İqtisadiyyata giriş İqtisadiyyat fənləri 3 0101
İnstitusional iqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 4 0142
Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri İqtisadiyyat fənləri 5 0141
Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları İqtisadiyyat fənləri 5 0139
Aqrar iqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 4 0123
Azərbaycan iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 5 0122
Sosial sahələrin iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 5 0121
Dünya iqtisadiyyatı İqtisadiyyat fənləri 5 0107
Makroiqtisadiyyat İqtisadiyyat fənləri 6 0103
Xətti cəbr və riyazi analiz Riyaziyyat və Təhlil fənləri 7 0104
Statistika Riyaziyyat və Təhlil fənləri 4 0108
Ekonometrika Riyaziyyat və Təhlil fənləri 7 0106
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Riyaziyyat və Təhlil fənləri 5 0105
Gömrük hüququ Gömrük fənləri 4 0254
Gömrük xətaları üzrə inzibati məsuliyyət Gömrük fənləri 4 0251
Gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar və icraatı Gömrük fənləri 4 0250
Gömrük işi sahəsində cinayətlərin araşdırılması və tövsivi Gömrük fənləri 4 0249
Gömrük nəzarəti prosesində qeyri-tarif və digər tənz. tədbirlər Gömrük fənləri 4 0135
Gömrük statistikası və İnformasiya texnologiyaları Gömrük fənləri 4 0134
Valyuta tənzimlənməsi Gömrük fənləri 4 0133
Gömrük ekspertizası, xarici iqt. fəaliyyətin mal nomenklaturası Gömrük fənləri 6 0132
Gömrük prosedurları və bəyanetmə Gömrük fənləri 4 0131
Gömrük-tarif tənzimlənməsi Gömrük fənləri 4 0130
Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi Gömrük fənləri 4 0129
Menecment Menecment fənləri 5 0114
İnsan resurslarının idarə edilməsi Menecment fənləri 4 0116
Vergilər və vergitutma Maliyyə fənləri 4 0113
Bank işi Maliyyə fənləri 5 0112
Audit Mühasibat fənləri 4 0110
Mühasibat uçotu Mühasibat fənləri 5 0109
Məntiq Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0213
Mədəniyyətşunaslıq Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0210
Psixologiya Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0209
AR Konstitusiyası və hüququn əsasları Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0208
Sosiologiya Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0207
Politologiya Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0206
Fəlsəfə Fəlsəfə və sosial fənlər 3 0205